สบู่ดิบใส

ชุดคิทเพื่อการศึกษาทดลอง

  

 

  เกษตร  

              

                 สำหรับหมวดเกษตรนี้ เรากำลังปรับปรุงข้อมูลให้น่าสนใจยิ่งขึ้น และขอเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ   "การผลิตชา" นำเสนอโดย คุณสมพล นิลเวศน์
นักวิชาการเกษตร จาก ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  ติดตามอ่านได้เลยครับ...  

 
 :: ข้อมูลเกษตรที่น่าสนใจ :: 
   

การผลิตชาตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม

การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชา เพื่อให้มีคุณภาพผลผลิต และผลิตภัณฑ์ชาตรงตามมาตรฐานสากล   เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามได้และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการสวนจะต้องมีความจริงใจใจกิจกรรมที่กำหนด โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดการสวนดังจะได้กล่าวต่อไป อ่านต่อ  

    

Copyright © 2008  Archeep.Com  All rights reserved