เคล็ดลับ 
              

การซักผ้าม่านพลาสติก

                การซักผ้าม่านพลาสติกโดยใช้เครื่องซักผ้ามีเคล็ดลับ คือ เวลาที่จะซักผ้าม่านที่เป็นพลาสติกและใช้เครื่องซักผ้าด้วย เวลาซักก็ควรใส่ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ ๆ รวมลงไปด้วยหลาย ๆ ผืน เพราะว่าผ้าเช็ดตัวจะเป็นตัวช่วยทำให้ผ้าม่านสะอาดมากขึ้น และยังช่วยป้องกันการเสียดสีของเครื่องปั่นกับผ้าม่านในเวลาซักด้วย
                  
 

                   

           copyright © 2002 archeep.com