เคล็ดลับ 
              

ข้าวเหนียวมูลที่เหลือ

                
              ให้เก็บไว้ในตู้เย็น เวลาจะทำรับประทานใหม่ก็ให้นำมานึ่ง แล้วนำมารับประทานได้ ถ้าเหลือเก็บไว้ในตู้เย็นหลายครั้งรวมกัน ก็นำมาทำเป็นแผ่นเล็ก ๆ แล้วนำมาทอดในน้ำมันพืช เคี่ยวน้ำตาลให้เหนียวแล้วนำมาหยอดหน้าเรียกว่านางเล็ด หรือนำมาคลุกกับน้ำตาลเกลือเล็กน้อยตากให้แห้ง นำมาทอดกับน้ำมันพืชเป็นอาหารว่างได้อย่างหนึ่ง
 

                   

           copyright © 2002 archeep.com