เคล็ดลับ 
              

ป้ายราคาที่ติดมากับภาชนะ

 
             
เวลาไปเลือกซื้อภาชนะต่าง ๆ จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือ ป้ายราคาที่ติดมากับภาชนะนั้น ๆ ซึ่งถ้าเป็นจาน ชามเพียงสองสามใบก็ไม่ยุ่งยากในการแกะออก แต่ถ้าหลายใบหลายชิ้น เล็บของคุณก็ไม่อาจจะทนได้ ทางที่ดีให้นำสำลีมาชุบกับน้ำส้มสายชู จากนั้นขัดเบา ๆ ที่สติ๊กเกอร์ป้ายราคาเพียงเท่านี้ก็หลุดลอกออกมาได้อย่างง่ายดายค่ะ

 

           copyright © 2002 archeep.com