เคล็ดลับ 
              

น้ำกะทิข้น ๆ โดยไม่ต้องอาศัยแป้งมัน

                
              น้ำกะทิสำหรับหยอดหน้าขนมนั้น  ถ้าจะให้ข้นมองดูน่ารับประทานโดยไม่ต้องใส่แป้งมันนั้น  เราทำได้โดยการเอาน้ำกะทินั้นตั้งไฟเติมเกลือนิดหน่อยแล้วใช้ช้อนคนไปเรื่อย ๆ  อย่าหยุดคนจนกระทั่งน้ำกะทินั้นเดือดทั่วกันจึงยกลงเราจะได้กะทิที่ข้นน่ารับประทาน    
             
 

                   

           copyright © 2002 archeep.com