เคล็ดลับ 
              

การลอกหนังขาวออกจากลิ้นวัว

     
           ลิ้นวัวจะมีหนังขาวติดแน่นลอกออกได้ยาก เวลาต้มลิ้นวัวให้เติมน้ำส้มสายชูลงไป 1 ช้อนโต๊ะ ต้มไปสักครู่ใหญ่ก็นำลิ้นวัวขึ้นมาลอกหนังขาวออก จะลอกออกได้โดยง่าย

 

           copyright © 2002 archeep.com