เคล็ดลับ 
              

หมูแฮมที่ดี

 
              ต้นขาจะมีเนื้อมาก วิธีสังเกตดูว่าเก่าหรือไม่ให้ดูจากผิวหนัง ถ้าหมูแฮมใหม่ ดูจากผิวหนังหนังจะสด นุ่มถ้าเก่าหนังจะแข็ง เนื้อสีแดงอ่อนนุ่ม มันขาวสะอาด ถ้าเก่าเนื้อจะดำแข็ง ถ้าทดลองให้เลือกหมูทั้งขา ใช้เหล็กแหลมแทงตอนใต้กระดูกให้ลึก ถ้าดึงออกมาไม่มีอะไรติด มีกลิ่มหอมใช้ได้ ถ้ามีมันติดจะมีกลิ่นเนื้อตอนใกล้กระดูกจะเสียง่าย รสจะเค็มจัด

 

           copyright © 2002 archeep.com