เคล็ดลับ 
              

ทอดปลาสด         เวลาทอดปลาสด ๆ  ถ้าเป็นปลาที่แล่เอาก้างออกแล้ว  เวลาทอดให้เอาด้านที่เป็นหนังปลาลงก่อน  ให้ตะหลิวกดชิ้นปลาไว้จนกว่าจะหยุดหดตัว  ปลาจะได้ไม่งอ  จากนั้นค่อยกลับเอาทางเนื้อลงทอดจนเหลืองกรอบ

 

           

 


copyright © 2002 archeep.com