เคล็ดลับ 
              

การลอกเนื้อปลาให้ล่อน

                
              ก่อนที่จะชำแหละเนื้อปลาให้เอามือแตะเกลือป่นเล็กน้อย โดยแตะให้ทั่วทั้ง 5 นิ้ว ของมือที่จะใช้จับตัวปลา
เหตุผล     การเอามือข้างที่จับเนื้อปลาแตะเกลือป่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มือที่จับตัวปลานั้นลื่น จะได้จับปลาได้แน่น เป็นสาเหตุให้ชำแหละเนื้อปลาได้สวยและป้องกันการเกิดมีดบาดมือได้ดีอีกด้วย แต่อย่าใช้เกลือป่นทาที่มีดเป็นอันขาด เพราะจะทำให้มีดลื่นได้ง่าย
 

                   

           copyright © 2002 archeep.com