เคล็ดลับ 
              

ดองดอกจำปี

                
             ถ้าบ้านคุณแม่บ้านมีดอกจำปีมาก  และอยากเก็บไว้นาน ๆ ให้คุณเลือกดอกจำปีที่ไม่ซ้ำ  หาขวดสวย ๆ 1 ใบ ล้างให้สะอาด นำน้ำฝน 1 แก้ว กับสารส้ม 1 ก้อนเล็ก ๆ นำมาต้มรวมกัน ลองชิมดูให้รสฝาดพักทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนำดอกจำปีเรียงใส่ขวดพอประมาณ จึงนำน้ำฝนที่ต้มกับสารส้มใส่ลงไปในขวด ปิดฝาให้แน่น คุณจะสามารถเก็บขวดดอกจำปีไว้ประดับบ้านได้นานหลายปี อย่าเปิดจุกขวด เพราะจะทำให้อากาศเข้า ดอกจำปีจะดำทันที    
             
 

                   

           copyright © 2002 archeep.com