เคล็ดลับ 
              

ปราบกลิ่นสะตอด้วยมะเขือเปราะ


        รับประทานสะตอครั้งใด เป็นต้องมีกลิ่นติดปากทุกครั้ง   คุณสามารถดับกลิ่นสะตอได้ง่าย ๆ ด้วยการรับประทานมะเขือเปราะตบท้าย  จะช่วยลดกลิ่นสะตอได้เป็นอย่างดี

 

           

 


copyright © 2002 archeep.com