เครื่องดื่ม 
              

น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม

    
ส่วนผสม

น้ำกรอง 12 ลิตร
มะพร้าวอ่อนน้ำหอม 6 ลูก
น้ำตาลทราย 2 กิโลกรัม
ใบเตย 5-6 ใบ

น้ำหัวเชื้อ คือ น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน ไม่ใช่หัวเชื้อเคมี
 สับมะพร้าว แยกน้ำและแยกเนื้อไว้
น้ำเชื่อม
1. ตั้งน้ำและใบเตย จนเดือด
2. ใส่น้ำตาลทรายลงไป จนเดือด
3. ใส่น้ำหัวเชื้อ (อุณหภูมิจะลดลง) จับอุณหภูมิให้ได้ 85 องศาเซลเซียส (ใช้เทอร์โมมิเตอร์) เป็นเวลา 3 นาที ดับไฟ ใส่เนื้อมะพร้าวตามลงไป ปิดฝาต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำผลไม้ สี และกลิ่น
4. ยกลง กรอง กรอกใส่ขวดที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโรค ลดอุณหภูมิโดยการน็อคน้ำเย็น

น้ำมะพร้าวผสมน้ำแข็ง

ส่วนผสม

น้ำ 16 ลิตร
มะพร้าวอ่อนน้ำหอม 10 ลูก
น้ำตาลทราย 4 กิโลกรัม
ใบเตย 8 ใบ

      น้ำหัวเชื้อ คือ น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน ไม่ใช่หัวเชื้อเคมี
 สับมะพร้าวและขูดเนื้อ แล้วเทใส่ภาชนะที่สะอาด
       
น้ำเชื่อม
1. ตั้งน้ำและใบเตย จนเดือด
2. ใส่น้ำตาลทรายลงไป จนเดือด
3. รอให้น้ำเชื่อมเย็นสนิท
4. ใส่น้ำหัวเชื้อและเนื้อมะพร้าวลงไป

 
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

         
การทำน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม เราต้องผลิตที่น้ำเชื่อมมีอุณหภูมิสูงอยู่เพราะ
เราต้องการเก็บรักษาไว้ให้นานวันประมาณ 1-2 เดือน ในอุณหภูมิตู้เย็นและปราศจาก
สารกันบูดหากยิ่งปิดฝาด้วยระบบสุญญากาศด้วยแล้วจะสามารถเก็บได้นานกว่านี้ค่ะ
แต่ขั้นตอนการผลิตต้องสะอาด และต้องพาสเจอไรซ์
             ส่วนมะพร้าวผสมน้ำแข็ง เราไม่ต้องการให้มีอายุนานมาก น่าจะ 1-2 วัน
เราจึงผสมขณะที่น้ำเชื่อมเย็นสนิท เพราะวิธีการนี้จะไม่มีความร้อนมาทำให้ความอร่อย
ของมะพร้าวหายไป มะพร้าวยังคงความสด หอม เหมือนมะพร้าวน้ำหอมแท้ ๆ
            

           

 


copyright © 2002 archeep.com