สูตรน้ำยาต่างๆ 

 

มาตราชั่งตวง

                     การชั่งตวงเป็นหลักการเบื้องต้นของการให้ได้มาซึ่งปริมาณสารที่เหมาะสมที่จะใช้ในการผลิตการชั่ง  ตวง 
ที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงความต้องการ ผู้ผลิตจึงควรจะมีความรู้พื้นฐานในการชั่ง ตวง เป็นอย่างดี
                มาตราชั่ง ตวงมีหลายมาตรา เช่น มาตราเมตริก (Metricsystems) และมาตราอังกฤษ (English systems) สำหรับประเทศไทยนิยมใช้มาตราชั่ง ตวงในระบบเมตริก ดังนั้นสูตรต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยของมาตราเมตริกเป็นหลัก อย่างไรก็ตามผู้ผลิตควรจะเรียนรู้วิธีการเปรียบเทียบมาตราชั่ง ตวงต่างระบบกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ผลิตอาจมีสูตรพื้นฐานในมาตราหน่วยอื่น ๆ ซึ่งต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยที่จะสามารถชั่งตวงได้อย่างสะดวก
มาตราชั่ง      มาตราเมตริก
1 กิโลกรัม (kilogram, kg)    =   1000 กรัม  (gram,  g)
1 กรัม   =   1000 มิลลิกรัม (milligram, mg) 

 สำหรับชาวบ้านทั่วไปจะใช้หน่วยเป็น "ขีด" ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเป็นหน่วยในมาตราเมตริกได้ดังนี้

1 กิโลกรัม =       10    ขีด
1 ขีด =      100   กรัม
มาตราอังกฤษ (Avoirdupois)
1 ปอนด์ (pound  lb) =          16 ออนซ์  (ounce.oz.)
1 ออนซ์ =          437.5 เกรน   (grain. gr)
เปรียบเทียบมาตราเมตริก กับ อังกฤษ
1 กิโลกรัม =          2.2 ปอนด์
1 ปอนด์ =          454.0 กรัม
1 ออนซ์ =           28.4 กรัม
มาตราตวง มาตราเมตริก
1 ลิตร  (liter ,  l) =          1000 มิลลิลิตร (milliliter , ml)
1 มิลลิลิตร =           1 ซีซี   (c.c.)
การเปรียบเทียบมาตรา
1 แกลลอน (British Imperial) =          4.55   ลิตร
1 แกลลอน (US Liquid Measure) =           3.79 ลิตร
1 แกลลอน (US Liquid Measure) =            4 ควอท
1 ควอท =             2 ไพน์ (pint)
1 ไพน์ =             2 ถ้วย
1 ถ้วย (fluidounce, Fluid oz.) =             8 ออนซ์
1 ออนซ์ (Fluid oz.) =             2  ช้อนโต๊ะ (ช.ต.)
1 ออนซ์ (Fluid oz.) =             30  มิลลิลิตร
1 ช้อนโต๊ะ =             3 ช้อนชา (ช.ช.)
1 ช้อนโต๊ะ =              15 มิลลิลิตร
1 ช้อนชา =               5 มิลลิลิตร

ข้อควรระวัง
       1.  หน่วย  ช้อนโต๊ะและช้อนชา  ในที่นี้ไม่ใช่ช้อนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหาร หรือช้อนชาที่ใช้ชงกาแฟ ช้อนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหาร นั้นจะมีปริมาตรบรรจุเพียง 8-15 มิลลิลิตร (ขึ้นอยู่กับขนาดของช้อน) และช้อนชาที่ชงกาแฟจะมีขนาดเพียง 3 มิลลิลิตร เท่านั้น ดังนั้นควรใช้ช้อนตวงมาตรฐานที่ใช้สำหรับการตวงโดยเฉพาะ โดยอาจใช้ช้อนตวงมาตรฐานที่ใช้ทำอาหารทดแทนกันได้
       2.  หน่วยของออนซ์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหน่วยของน้ำหนัก (เป็น oz.) และหน่วยของปริมาตร (เป็น Fluid oz.) ซึ่งมีค่าไม่เท่ากัน และไม่ควรใช้สลับกัน
       3.  หน่วยของแกลลอนก็มีอยู่ 2 ชนิด คือ อังกฤษ และอเมริกาซึ่งก็มีปริมาตรที่ต่างกันอีกด้วย copyright © 2002 archeep.com


canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale